Engelen gedichten

Deze gedichtjes wil ik op dragen aan alle ouders die een kindje verloren hebben.

De Strijd

Het was goed het was fijn
We mochten nog even samen zijn
Je kwam ook onverwacht
En je had nog zo weinig kracht
Je werd zo veel te vroeg geboren
Je hartje klopte maar we konden het bijna niet horen
Je lichaampje was nog niet voltooit het mocht niet baten
Je ging ons weer verlaten
Wij bleven achter met een grote strijd
We waren ons kindje kwijt
Liefdevol hebben wij je begraven
En bleven achter met veel vragen
Het antwoord hebben we niet gekregen
We moeten met ons verdriet verder leven
Troost mogen we vinden
In onze andere kinderen
Die geven ons kracht om door te gaan
Voor die kinderen moeten we er weer staan

De Boodschap

Een engeltje hadden jullie gekregen
Het is maar even gebleven
Het is weer naar hogere sferen gegaan
Waar het bij de heer bovenaan mag staan
Om voor jullie een voor spraak te zijn
Zoek daarbij troost en voel je fijn
Zijn hartje heeft het begeven
Jullie moeten door gaan met leven
Met  een troostend woord staan wij voor jullie klaar
Als het goed is dan zegt U het maar
Laat je verdriet de vrije loop
Dan krijg je steun en toch weer hoop
Om je weg weer te volgen
Daar voor zullen ze boven voor zorgen
Kracht en sterkte dat is het woord
Luister naar de heer en je gebed wordt verhoord


Een Engeltje

Een lief engeltje is van ons heen gegaan
We konden nog even aan het bedje staan
We konden hem nog even dragen
Daar hoefden we niet om te vragen
Lief en teder hebben we je ontvangen
We blijven naar je verlangen
Maar je hartje was zo zwak
Daardoor kwam het dat je leventje brak
We blijven wel met vele vragen
Die steeds blijven dagen
Waarom lieve heer
Ons kindje was zo teer
We hadden het zo graag blijven verzorgen
Ook op de dag van morgen
Vrede moeten we nu gaan vinden
Met onze andere twee kinderen
Helpt ons heer ons kruis te dragen
In voor ons toch zo, n moeilijke dagen
Dat we eens weer bij elkander mogen zijn
Samen bij U in de hemel op een veilig terrein
Waar we  al het verdriet mogen  vergeten
En in hogere sferen mogen leven


Er werd geklopt

Er klopte een kindje aan
Mag ik bij jullie binnen staan
Kom binnen in mijn armen
En we zullen  je met liefde omarmen
Het geluk was maar even
Waar is ons kindje gebleven
Ons kindje ging van deze aard
Het is alleen de herinnering die ons bewaart
Het mocht niet blijven leven
Het kwam bij ons maar even
Nu  is het  voor ons een engeltje
En ook nog wel een bengeltje
Dat wij daar troost in kunnen vinden
Schenkt ons heer de warmteen laat ons niet hinderen
Maar een warm hart mogen houden
En daarmee ons weer Kunnen vertrouwen

De geboorte  

Jij bent bij ons geboren
Met vele engelen koren
Ze kwamen over je waken
En kijken hoe je het maakte
Je mag even bij je familie zijn
Dicht bij elkander o, zo fijn
Maar het licht ging uit je leven
We hadden zo graag dat je was gebleven
Tranen zullen wij om je laten
Nu kunnen we niet meer met je praten
De engelen hebben je begeleid naar boven
Waar ook wij ooit mogen komen


Onze Droom

Een kindje kwam in de nacht
Ze hadden het nog niet verwacht
Het wilde er uit
En maakte meteen geluid
Moeder kreeg het in haar armen
En kon het meteen verwarmen
Ook vader was er bij
Die was ook even blij
Hij nam het kindje op zijn schoot

En voelde zich o,zo groot
Nu zullen ze voortaan
Met zij  drie door het leven gaan
Maar het noodlot was  in de nacht
Wat niemand had verwacht
Het kindje ging weer van ons heen
En liet ons weer alleen
Waarvoor moet al dit lijden
We kunnen dit niet begrijpen
Geef ons uitleg heer
Waarmee we kunnen zij te vree
Dat de pijn over mag gaan
En we weer samen in de rij mogen staan
Om toch weer wat geluk mogen krijgen
En ons zelf niets hoeven te verwijten


Mooie engeltjes         

Vele engelen waken aan je zij
Vele komen en gaan voorbij
De zorgen over ons kindje zijn groot
Daarom al die engelen aan boord
Je hebt gevochten voor je leven
Maar je bent toch niet gebleven
Je strijd was te zwaar
Maar je lichaampje gaf een ander gebaar
Je bent van ons heen gegaan
Nu mag je met de engeltjes bij onze lieve heer daar staan
De engeltjes hebben je mee genomennaar het paradijs
Daarvoor krijg jij deze mooie prijs
Nu hoef je niet meer te lijden en niet meer te strijden
Maar mag je rusten in de eeuwigheid
En ben je van alle lijden  bevrijdGezegende handen

Handen die
kunnen dragen
Handen die
kunnen vragen
Handen die
kunnen geven
Handen die
energie uitstralen
En handen die
kunnen masseren
Dit alles is een
geschenk wat mij is
gegeven en dat ik
weer aan u mag
door geven
durf te geloven in
wat ik voor U kan
of mag doen

Mientje